Công trình Toà nhà văn phòng Công ty BTJ

Công trình Toà nhà văn phòng Công ty BTJ
Công trình Toà nhà văn phòng Công ty BTJ
Công trình Toà nhà văn phòng Công ty BTJ
Công trình Toà nhà văn phòng Công ty BTJ
Công trình Toà nhà văn phòng Công ty BTJ
Công trình Toà nhà văn phòng Công ty BTJ
Công trình Toà nhà văn phòng Công ty BTJ

Công trình : Toà nhà văn phòng Công ty BTJ

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành

Địa điểm : 86-88 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM

< Trở lại