Công trình nhà Ông Nguyễn Văn Thành

Công trình nhà Ông Nguyễn Văn Thành
Công trình nhà Ông Nguyễn Văn Thành
Công trình nhà Ông Nguyễn Văn Thành
Công trình nhà Ông Nguyễn Văn Thành

Công trình : Nhà ở kết hợp văn phòng

Chủ đầu tư : Ông Nguyễn Văn Thành

Địa điểm : 364 Dương Quãng Hàm, Gò Vấp, Tp.HCM.

< Trở lại