Đông Bảo Hotel

Đông Bảo Hotel

Công trình : Đông Bảo Hotel

Chủ đầu tư : Bà Nguyễn Thị Tuyết

Địa điểm : Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP.HCM

< Trở lại